Koulumme

Linnainmaan koulu sijaitsee Itä-Tampereella ja on yksi kaupungin yhdeksästä yhtenäiskoulusta, jossa on vuosiluokat 0-9. Koulu aloitti toimintansa 1984 ja yhtenäisenä peruskouluna syksyllä 2004, jolloin myös koulun viimeisin laajennus valmistui. Yläkouluun tullaan pääosin sekä Linnainmaan että Leinolan kouluista. Linnainmaan koulussa toimii myös musiikkiluokkia ja erityisen tuen pienryhmiä, joihin oppilaita tulee muistakin kouluista. Syksyllä 2016 koulussa aloitti kaksi esiopetusryhmää.

Linnainmaan koulu soveltuu yhtenäiseksi peruskouluksi mainiosti, sillä tilat sijaitsevat samassa kiinteistössä ja osa tiloista toimii joustavasti kaikkien vuosiluokkien oppilaiden yhteiskäytössä. Näin tuttu ja turvallinen oppimisympäristö säilyy oppilaan siirtyessä vuosiluokalta toiselle. Isommille oppilaille muotoutuu luontevasti myös oma välituntialueensa, kun taas pienemmät oppilaat käyttävät välituntialueenaan alakoulun laajennuksen ympäroimää piha-aluetta.

 

Koulun kirjaston korkean tilan nk. Mediateekin kattoon on sijoitettu Jaakko Niemelän peilin palasista koostuva, valon kanssa elävä tilateos nimeltään Let´s go.

Lisätietoa perusopetuksesta:

Kouluun ilmoittautuminen (1. luokalle tai muutto).

Valinnat peruskoulun aikana